Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych protestuje przeciwko próbie nałożenia na Polaków podatku „od mięsa”.

Samorząd rolniczy negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju w 2020 r. Zaproponowana w projekcie stawka zwrotu w wysokości 1 zł na 1 litr oleju jest zdaniem izb rolniczych za niska i w żaden sposób nie uwzględnia obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej.

Tegoroczne lato nie było udane dla rolników. Na zbiorach odbiła się susza. Jeszcze nie udało się uporać ze skutkami niesprzyjającej pogody, a już pojawiają się obawy o rosnące ceny prądu. To kolejny powód do obaw dla firm rolnych i rolników indywidualnych. Na koniec czerwca ich łączne przeterminowane zadłużenie wynosiło 915 mln zł. Największe kłopoty mają firmy z Wielkopolski.

Doraźna pomoc suszowa to dla rolników ratunek tylko na chwilę. Nie wystarczy jednak na pokrycie wszystkich strat. Potrzebne są inne działania, które będą zabezpieczać gospodarstwa przed niekorzystnymi działaniami.

Na konferencji „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej” poruszono kwestę braku rentowności polskich gospodarstw. Co najważniejsze 90% gospodarstw, co stanowi ok. 1,2 mln gospodarstw w skali kraju, użytkujących 50% gruntów ogółem nie jest w stanie osiągać dochodów wystarczających do życia rodzin rolniczych.

Od 3 września 2019 r. w ARiMR będzie można składać wnioski o pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego.

Właściciel gospodarstwa rolnego uczestniczącego w tzw. systemie dla małych gospodarstw, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się  w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW na lata  2014-2020.  

Między wrześniem a listopadem przyszłego roku GUS przeprowadzi Powszechny Spis Rolny, który obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Udział w nim będzie obowiązkowy. Rolnicy nie będą mogli odmówić odpowiedzi na zadane pytania.

Strona 1 z 2

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…