Wybór odpowiedniej strategii odchwaszczania kukurydzy jest bardzo ważny, żeby zapewnić jej czysty start. Skuteczny zabieg przy użyciu herbicydów powinien zapewnić czystość łanu przez cały sezon. Trwa siew kukurydzy i teraz jest ostatni dzwonek na działanie, aby plon był maksymalny a kukurydza rosła bez konkurencji chwastów.

Wiosna jest zawsze okresem intensywnych prac polowych. Właściwa technologia siewu kukurydzy uwzględniająca optymalnie dobrany termin, głębokość i ilość wysiewu nasion, ma bardzo duży wpływ na wysokość i jakość plonowania. Dobór agrotechniki siewu kukurydzy do odmiany i rejonu jej uprawy zapewni roślinom możliwie najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju nawet w niesprzyjających warunkach uprawowych.

Przyczyn wylegania roślin kukurydzy może być wiele. Czynnikami, na które należy zwrócić szczególną uwagę są staranna i poprawna agrotechnika oraz wybór odmian o silnym systemie korzeniowym i mocnych łodygach.

Obserwowana w ciągu ostatnich dwóch lat susza mocno dała się we znaki rolnikom w wielu regionach Polski. Najbardziej w tych warunkach ucierpiały uprawy jare, a wśród nich kukurydza. Nie mamy właściwie wpływu na przebieg warunków pogodowych. Możemy jednak tak dostosować technologie uprawy, aby zminimalizować negatywne skutki stresu suszy.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych poinformował, że na zwartym posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy w kadencji 2017-2020 pozytywnie zaopiniowano wpisanie do rejestru ponad 30 nowych odmian kukurydzy.

Za nami kolejny trudny z powodu suszy i upałów sezon. Jednak oprócz warunków pogodowych było kilka innych przyczyn, na które mamy wpływ, a przez nie kukurydza miała utrudniony rozwój, rośliny wylegały i w efekcie uzyskano niskie plony. Pragnę się tu skoncentrować na rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy, gdyż zwykle naszą uwagę kierujemy ku nadziemnej części rośliny i nie mamy czasu, ani powodu robić odkrywki glebowe i oglądać korzenie kukurydzy.

Według specjalistów zajmujących się rentownością uprawy kukurydzy, na wysokość plonu wpływają trzy istotne czynniki: wybór odmiany, zabiegi uprawowe, głównie technologia odchwaszczania i nawożenia oraz warunki pogodowe.

Przy wyborze kukurydzy kiszonkowej do określonego kierunku użytkowania należy przede wszystkim zweryfikować plon ogólny suchej masy, zawartość skrobi i strawność włókna.

Strona 4 z 11

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…