Co zrobić jeśli rolnikowi zaginie owca podczas wypasu na pastwisku?

15 maj 2020
(0 Głosów)
Autor 
W odpowiedzi ARiMR poinformowała, że wyrejestrowanie zwierzęcia nigdy nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu kolczyków

Samorząd rolniczy wystąpił do Prezesa ARiMR o przekazanie dokładnych informacji na temat procedur wyrejestrowania owiec wypasanych na pastwiskach w przypadku ich zaginięcia. Rolnicy wciąż mają wątpliwości jak postępować w przypadku zaginięcia lub padnięcia zwierzęcia.

- ARiMR poinformowała, że wyrejestrowanie zwierzęcia nigdy nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu kolczyków do biura powiatowego ARiMR – czytamy w komunikacie KRIR.  
Podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, który unieszkodliwił zwłoki zwierzęcia sam niszczy kolczyk pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie.

Co jeżeli owca padnie?
W przypadku padnięcia owcy, np. w wyniku zagryzienia przez drapieżniki, rolnik zobowiązany jest poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR o zdarzeniu padnięcia w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Zgłoszenia dokonuje się w formie papierowej na formularzu udostępnionym przez ARiMR lub za pośrednictwem Portalu IRZplus.

Samorząd poinformował, że w latach 2018/ 2019/ 2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 1960/ 2240/ 609 sztuk owiec, dla których zgłoszono padnięcie.

Zaginięcie owcy w wyniku zadziałania siły wyższej
ARiMR nie ewidencjonuje przyczyny padnięć zwierząt. W przypadku zaginięcia owcy (w wyniku zadziałania siły wyższej np. zwierzę porwane przez nurt rzeki lub zwierzę ukradzione i in.), gdy nie jest znane posiadaczowi zwierzęcia aktualne miejsce przebywania owcy, posiadacz zwierzęcia obowiązany jest dokonać w terminie 7 dni od daty zdarzenia wybycia zwierzęcia z siedziby stada Zgłoszenia przemieszczenia owiec (z siedziby stada) bez uzupełniania danych dotyczących numeru siedziby stada, do której przemieszczenie nastąpiło.

Ze względu na wyjątkowy charakter tego typu spraw zgłoszenia można dokonać jedynie w formie papierowej (brak możliwości zatwierdzenia zgłoszenia przez posiadacza zwierzęcia w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu IRZplus).

Warunkiem koniecznym obsługi tego typu zgłoszeń jest udowodnienie, że niemożliwe jest ustalenie miejsca, gdzie zwierzę zostało przemieszczone.

W latach 2018/ 2019/2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 312/ 6/0 sztuk owiec, dla których przeprowadzone postępowania wyjaśniające uzasadniały przemieszczenie owiec bez odnotowania numeru siedziby stada, do której zwierzęta zostały przemieszczone.

W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, błędu lub braku na zgłoszeniu, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające, podczas których zbierane są wszelkie dokumenty mogące potwierdzić zgłaszane zdarzenie.

W przypadku zgłoszenia zaginięcia zwierzęcia, jeśli posiadacz stwierdza, że zwierzę zaginęło z powodu ataku wilków, dokumentem takim może być np. kopia wniosku o odszkodowanie złożonego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odszkodowanie z tytułu szkody wywołanej przez wilki, natomiast w przypadku, gdy zgłaszanym powodem przemieszczenia owcy jest kradzież, dokumentem takim jest dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia na policję.

 

 

 

Oprac. Sabina Pietrek, źródło KRIR

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…