Czego nie zabierze rolnikowi komornik

25 wrzesień 2017
(0 Głosów)
Autor 
Fot. Pixabay.com

W dniu 2 sierpnia br. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące postępowania komorniczego dotyczącego gospodarstw. Komornik nie doprowadzi już do likwidacji produkcji w gospodarstwie.

Zgodnie z założeniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. 2017 poz. 1385), egzekucja nie doprowadzi już do likwidacji produkcji w gospodarstwie rolnym, choć w dalszym ciągu ma zapewnić zaspokojenie wierzycieli.

Zrezygnowano z regulacji, które miały zapewnić rolnikowi i członkom jego rodziny jedynie wyżywienie, a w ich miejsce wprowadzono takie rozwiązania, które umożliwią prowadzenie dalszej produkcji w gospodarstwie rolnym.

 

Regulacje dotyczące zwierząt gospodarskich

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia - w przypadku hodowców co do zasady egzekucji nie podlega stado podstawowe zwierząt gospodarskich (bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych oraz innych gatunków stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika). Znajdujące się poza stadem podstawowym zwierzęta gospodarskie podlegają obligatoryjnemu wyłączeniu jeżeli znajdują się w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz:

1) źrebięta do 6 miesięcy,

2) cielęta o 4 miesięcy,

3) jagnięta do 3 miesięcy,

4) prosięta do 2 miesięcy,

5) koźlęta do 5 miesięcy.

W stosunku do pozostałych sztuk zwierząt nienależących do stada podstawowego i tych wymienionych powyżej (wszystkich ujętych w § 1 rozporządzenia), mogą one nie podlegać egzekucji, jeżeli po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej, zostaną one uznane przez komornika za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa.

 

Egzekucji nie podlegają również poszczególne ruchomości

Wśród nich znajdują się między innymi:

1) podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze - w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;

2) zapasy paliwa i części zamienne - niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;

3) materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody - niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;

4) nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin - w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;

5) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt. 1-4 - do najbliższych zbiorów;

6) podstawowy sprzęt techniczny - niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;

7) budynki gospodarcze i grunty rolne - niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;

Uwagi Krajowej Rady Izb Rolniczych

Izba Rolnicza jest zobowiązana do wydawania opinii – na wniosek komornika – w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów uznanych za niezbędne do prowadzenia zadłużonego gospodarstwa, które nie będą podlegać egzekucji. Zdaniem samorządu rolniczego, narzucony przez rozporządzenie czas (14 dni) na udzielenie odpowiedzi komornikowi, jest zdecydowanie za krótki, szczególnie, że Izby nie mają narzędzi, które umożliwiłyby im zdobycie informacji dotyczących sytuacji, w jakiej znajduje się rolnik.

KRIR uważa za istotne także ujednolicenie formularza wniosków, z którymi komornik zwraca się do właściwej terenowo izby oraz załączanie do wniosku przez komornika, protokołu z oględzin gospodarstwa.

Źródło: KRIR

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…