Minister rolnictwa na temat WPR po 2020 roku

23 grudzień 2017
(0 Głosów)
Autor 
Uczestnicy konferencji w Paryżu fot. Xavier Remongin Ministerstwo Rolnictwa Francji

W tym tygodniu Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w konferencji ministrów rolnictwa państw członkowskich UE, która była poświęcona przyszłości WPR po 2020 roku.

Spotkanie miało miejsce w Paryżu w dniu 19.12.17 r. Organizatorem był minister rolnictwa i żywności Francji w kontekście ogłoszonego 29 listopada 2017 roku komunikatu Komisji Europejskiej pt. „Przyszłość żywności i rolnictwa”. W konferencji uczestniczyli komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan, ministrowie rolnictwa Francji, Polski, Estonii, Hiszpanii, Irlandii oraz Holandii.

 

Polskie priorytety po 2020 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił polskie priorytety dotyczące WPR po 2020r. oraz wstępne stanowisko dotyczące komunikatu KE .

Szef resortu rolnictwa podkreślił potrzebę utrzymania dwufilarowej struktury Wspólnej Polityki Rolnej, w tym płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, co wymaga zapewnienia odpowiednio silnego budżetu na wspólną politykę rolną.

 

Minister w swoim przemówieniu przedstawił problemy, które wpływają na słaby rozwój obszarów wiejskich w naszym kraju:

- W Polsce produkt krajowy brutto (PKB) na obszarach wiejskich – jest niższy o 45% w stosunku do średniej UE-28.

- Udział gospodarstw domowych na obszarach wiejskich posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego w Polsce jest nadal niski. Tylko 37% gospodarstw posiada dostęp do sieci (w stosunku do 76% średnio w UE).

- Polskie obszary wiejskie charakteryzują się dziesięciokrotnie niższym poziomem innowacyjności (liczba patentów) aniżeli średnia dla UE (4,1 w stosunku do 43,8).

- Regiony wiejskie w Polsce charakteryzują się znacznie niższym zaludnieniem, niższym udziałem osób w wieku produkcyjnym, oraz udziałem osób zatrudnionych w sektorach pozarolniczych.

- Potrzebujemy więc silnego drugiego filara WPR, aby przyspieszać wyrównywanie szans rozwojowych wsi i rolnictwa i zmniejszać różnice w rozwoju w wymiarze UE - podkreślił szef resortu rolnictwa.

 

Wyrównanie płatności bezpośrednich

Szef resortu rolnictwa zwrócił także uwagę na konieczność wyrównania płatności bezpośrednich dla rolników w całej Unii Europejskiej.

- Nie możemy dłużej „karać” krajów Europy Środkowo-Wschodniej za niższy poziom rozwoju. Wyrównanie dopłat powinno być urzeczywistnieniem polityki spójności ekonomiczno-społecznej Unii - powiedział minister rolnictwa.

 

Uwagi do Komunikatu Komisji z 29 listopada 2017 r.

- W ocenie Polski rozszerzanie celów WPR – np. o cele środowiskowe i klimatyczne wymaga odpowiedniego budżetu. Komunikat pomija kwestie budżetowe, które są decydujące dla skuteczności tej polityki. Zmiany klimatu, jedno z głównych wyzwań, przed którymi stoi nie tylko rolnictwo, ale cała gospodarka Unii Europejskiej, wymagają dodatkowych działań. W żadnym wypadku nie powinny one jednak osłabiać realizacji innych, uzgodnionych celów WPR.

- Zaproponowane przez KE zmiany WPR mają charakter ewolucyjny, co Polska ocenia pozytywnie. Utrzymana została dwufilarowa struktura WPR, w tym płatności bezpośrednie oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

- W komunikacie brakuje wyraźnego odniesienia do wyrównania płatności bezpośrednich, chociaż wszyscy rolnicy w UE muszą wypełniać te same wymogi i cele. Płatności bezpośrednie nie mogą zakłócać warunków konkurencji i powinny być takie dla wszystkich państw członkowskich.

- Komunikat nie poświęca wiele miejsca potrzebie utrzymania instrumentów interwencji rynkowej. Proponowane wzmocnienie zarządzania ryzykiem jest potrzebne, jednakże powinno być uzupełnieniem stosowanych do tej pory podstawowych instrumentów stabilizujących rynki rolne.

- Brakuje również odniesienia do utrzymania uproszczonego modelu płatności bezpośrednich SAPS, który jest z powodzeniem stosowany w wielu krajach UE i jest odpowiedni dla nowych zadań stawianych przed WPR.

- Polska nie popiera współfinansowania płatności bezpośrednich. Komunikat nie odnosi się wyraźnie do tego tematu.

- Zaproponowany przez Komisję nowy sposób wdrażania (w tym krajowy plan strategiczny), daje państwom członkowskim możliwość lepszego dopasowania instrumentów i wymogów do uwarunkowań krajowych, jednak może prowadzić do opóźnień we wdrażaniu WPR i wzrostu biurokracji, a nie uproszczenia.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…