Kolejność przysługiwania pomocy finansowej na „Modernizację gospodarstw rolnych”

08 luty 2018
(0 Głosów)
Autor 
O kolejności przysługiwania pomocy finansowej decydować będzie m.in. uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości fot.zycierolnika.pl

O kolejności przysługiwania pomocy finansowej na „Modernizację gospodarstw rolnych” decydować będzie m.in. uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości.

Pomoc finansowa na operacje "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznawana będzie w oparciu o ustalone kryteria.

Uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości – istotne kryterium

Jednym z kryteriów decydujących o kolejności przysługiwania pomocy jest uczestnictwo podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy we wskazanym w rozporządzeniu unijnym lub krajowym systemie jakości.

Zgodnie z przepisami punkty przyznaje się "jeśli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub w krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" objętego programem, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem - przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007, jeżeli operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem i suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie - przyznaje się 4 punkty."

Możliwość nadania punktów za uczestnictwo podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy jest więc związana jest z posiadaniem przez rolnika dokumentów potwierdzających ten fakt tj. certyfikatu lub świadectwa na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jak potwierdzić uczestnictwo w krajowym lub unijnym systemie jakości

Należy zwrócić uwagę, że uzyskiwane przez rolników świadectwo rejestracji, czy zaświadczenie objęcia kontrolą produkcji integrowanej w 2018 r. nie spełnia wymagania określonego w przepisie rozporządzenia wykonawczego dla operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" na okoliczność potwierdzenia uczestnictwa w krajowym systemie jakości pn. integrowana produkcja roślin. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w takim systemie jest certyfikat potwierdzający stosowanie integrowanej produkcji roślin.

Należy pamiętać, że nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 19 lutego do 20 marca br.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…