GUS podał ceny podstawowych produktów rolnych w listopadzie 2018 roku

21 grudzień 2018
(0 Głosów)
Autor 
Ceny skupu żywca wołowego pozostały na tym samym poziomie w skali miesiąca, natomiast spadły o 0,3% w odniesieniu do poprzedniego roku

GUS poinformował, że w listopadzie 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych i cen uzyskanych przez rolników na targowiskach.

Wyjątek stanowią ceny skupu żywca wieprzowego oraz drobiu przy czym ceny żywca wołowego pozostały bez zmian. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe. Wyjątek stanowiły ceny żywca wieprzowego, mleka i żywca wołowego.


Podobną tendencję zmian cen jak w skupie odnotowano także na targowiskach. W skali
miesiąca ceny większości produktów były wyższe, z wyjątkiem krów dojnych, jałówek jednorocznych i żywca wieprzowego. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów, spadły natomiast ceny żywca wieprzowego, prosiąt na chów oraz krów dojnych.


Ceny podstawowych produktów rolnych
W listopadzie 2018 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 82,25 zł/dt i były wyższe o 1,5% niż przed miesiącem i o 25,1% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (89,81 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z  poprzednim miesiącem (o 2,9%) jak i z rokiem ubiegłym (o 12,8%).

Za żyto w skupie płacono 70,87 zł/dt, tj. więcej o 1,0% niż przed miesiącem i o 27,2% niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny żyta w stosunku do ubiegłego miesiąca były wyższe o 1,2% i wyniosły 71,63 zł/dt, a w odniesieniu do listopada 2017 r. wzrosły o 11,5%.

W listopadzie 2018 r. ceny jęczmienia w skupie (77,60 zł/dt) były wyższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,5%), jak i z tym samym okresem 2017 r. (o 17,3%).
Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 83,10 zł, tj. więcej o 2,8% niż przed miesiącem i o 12,2% niż przed rokiem.


Ceny pszenżyta w skupie (75,88 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,3%), jak i z listopadem 2017 r. (o 29,7%). Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 77,92 zł, tj. więcej o 1,4% niż przed miesiącem i o 12,2% niż przed rokiem.

W listopadzie br. ceny owsa w skupie (65,74 zł/dt) były wyższe o 7,3% niż przed miesiącem i o 24,5% w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 72,29 zł i w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 2,6%, a w skali roku - o 11,3%.     

W skupie za ziemniaki płacono średnio 35,94 zł/dt, tj. więcej o 12,9% niż przed miesiącem i o 32,3% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (108,86 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,6%), jak i z rokiem ubiegłym (o 27,8%).

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,22 zł/kg i były niższe
zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 4,2%),  jak i z rokiem ubiegłym (o 9,2%). Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 4,84 zł, tj. mniej o 2,6%  niż przed miesiącem i 5,7% niż przed rokiem.

Za prosię na chów na targowiskach płacono 181,20 zł/szt. Cena ta była wyższa o 5,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w skali roku spadła o 2,9%.

W listopadzie 2018 r. pogorszyły się relacje: cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (5,9 wobec 6,2 przed miesiącem) oraz cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (5,1 wobec 5,5 w październiku br.).

Ceny skupu żywca wołowego (6,50 zł/kg) pozostały na tym samym poziomie w skali miesiąca,  natomiast spadły o 0,3% w odniesieniu do poprzedniego roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 7,06 zł/kg i były wyższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 1,7%), jak i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 0,4%).

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,78 zł/kg i były niższe o 3,4%  w stosunku do października br., natomiast w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 3,3%.  

Za 1 hl mleka płacono w skupie 140,14 zł, tj. o 2,2% więcej niż przed miesiącem, natomiast o 7,3%  mniej niż przed rokiem.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…