Premia za przekazanie gospodarstwa - do kiedy składać wnioski?

03 październik 2020
(0 Głosów)
Autor 
Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności

Do 29 października można w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożyć wniosek o premię za przekazanie gospodarstwa.

Program prowadzony przez ARiMR skierowany jest do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą i chcą przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi. Jest to już kolejny nabór wniosków z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” realizowanego w ramach PROW 2014-2020.

Jakie są warunki otrzymania premii?
Premia może być przyznana rolnikowi (osobie fizycznej), który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich i spełnia następujące warunki:
- jest wpisany do ewidencji producentów;
- przekaże w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie, innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
- nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
- po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…