Trwa przyjmowanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego

14 maj 2019
(0 Głosów)
Autor 
Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów Fot. zycierolnika.pl

Rolnicy mogą składać wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych. Będą one przyjmowanie w terminach do 15 maja dla gatunków roślin jednorocznych jarych, oraz do 20 maja dla ziemniaka.

W zależności od grupy/gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (Kraj, Państwa Członkowskie, Państwa Trzecie) do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka również zdrowotność materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej.

Wniosek o dokonanie oceny polowej moga złożyć:
– w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany – zachowujący odmianę lub    
    upoważniona przez niego osoba,
– w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący obrót

Wniosek składa się do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej.

Osoby, które nie składały wcześniej takiego wniosku powinny zapoznać się z art.36 ust. 7 ustawy o nasiennictwie.


Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce „Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/ Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej”.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…