Jak przeprowadzać zabiegi chemicznej ochrony roślin bezpieczne dla pszczół

06 maj 2018
(0 Głosów)
Autor 
Zabiegi powinno wykonywać się po zakończonych lotach owadów zapylających

Niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych stanowią nieprawidłowo wykonywane, przy użyciu insektycydów, zabiegi chemicznej ochrony roślin.

Aby uniknąć zatrucia pszczół podczas wykonywania zabiegów należy w szczególności:

- stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

- stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;

- używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

- nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;

- wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;

- zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);

- przestrzegać okresów prewencji;

- nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

 

Materiał edukacyjny dla rolnika

Inspekcja pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=Fp2EnuJCGRk udostępniła film zrealizowany przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach pt. „Dobra praktyka ochrony roślin – ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin”.

Ważne wskazówki dla osób wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin:

- osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów;

- na posiadaczach m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zabiegów można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz prawidłowo skalibrowanego;

- osoby stosujące środki ochrony roślin są zobowiązane do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W dokumentacji musi również być wskazany sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Rejestry przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie:

- prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;

- potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin udostępniane są przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/.

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych wymagań dla stosujących środki ochrony roślin zamieszczone są na stronie Inspekcji pod adresem: http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/wym-dla-stosujacych-sor/.

 

Gdzie zgłaszać nieprawidłowości w zakresie stosowania ŚOR

Przypadki stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/).

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…