Z Biogazowni Adler Biogaz płynie już prąd
Wyróżniony

16 wrzesień 2014
(0 Głosów)
Autor 

 11 września 2014 r. o godz. 11.00 została otwarta pierwsza na Podlasiu Biogazownia Rolnicza Adler Biogaz. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kaziemierz Baszko, Burmistrz Zabłudowa Jacek Waldemar Lulewicz; Starosta Starostwa Powiatowego w Białymstoku Wiesław Pusz, Prezes Biogazowni Adler Biogaz Marek Kakareko oraz Tomasz Sikorski, prokurent Adler Biogaz.

Oficjalne przecięcie wstęgi, (1024x587)

- Jestem przekonany, że nasza biogazownia będzie doskonałym przykładem, jak z korzyścią dla rolników i przedsiębiorców wykorzystać nadmiar produktów ubocznych powstających w rolnictwie oraz przemyśle przetwórstwa rolno – spożywczego – mówił Tomasz Sikorski, prokurent firmy Adler Biogaz, jeden z pomysłodawców inwestycji. - Mam też nadzieję, że to, co tu Państwo zobaczycie przekona, z jednej strony przedsiębiorców do budowy kolejnych tego typu obiektów w naszym województwie, z drugiej natomiast urzędników do przychylnej oceny takich wniosków – dodał.

Otwarcie biogazowni, połączone z Ogólnopolską Konferencją pt. „Biogazownie szansą dla podlaskiego rolnictwa” oraz pokazem maszyn przeznaczonych do biogazownictwa zebrała w Rybołach ponad 200 osób. Swoją obecnością uroczystość uświetnili, n.im przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego firm uczestniczących w budowie Biogazowni, Politechniki Białostockiej oraz przedsiębiorcy, inwestorzy i rolnicy.

Podczas uroczystości przewidziane zostało także zwiedzanie biogazowni. Do oglądania było naprawdę dużo. Największe wrażenie zrobiły na wszystkich trzy, potężne betonowe zbiorniki nakryte kopułami z grubej folii, pod którymi zbiera się biogaz – w tym dwa zbiorniki fermentacyjne o średnicy 30 m i wysokości 6 m oraz jeden zbiornik pofermentacyjny o średnicy 32 m i wysokości 8m. - Każdy z tych zbiorników spełnia jednocześnie rolę magazynu biogazu: przestrzeń nad substratem i pod elastycznymi kopułami jest wypełniona biogazem dla agregatów kogeneracyjnych – opowiadała Helena Paszko, kierownik biogazowni. - Kolejnymi elementami biogazowni są: pompownia i system podziemnych rur stanowiąca połączenie trzech zbiorników. Dzięki dwóm kogeneratorom (o mocy 600 kW i 400 kW), w których jest spalany biogaz powstaje energia elektryczna i cieplna (w wyniku spalania). Instalacja biogazowni zaopatrzona jest także w tzw. flarę, czyli pochodnie awaryjną, która spala nadmiar biogazu oraz trafostację do pomiaru i przekazywania energii elektrycznej do PGE.

W latach 2012-2014 w miejscowości Ryboły przy drodze krajowej nr 19 (Białystok – Lublin) została zrealizowana inwestycja. Zbudowano tu zakład o mocy 1,052 MW. Próbny rozruch biogazowni odbył się w okresie grudzień 2013 – styczeń 2014. W lutym 2014 biogazownia została przekazana do eksploatacji. W lutym osiągnięta została moc 47%, w marcu- 83%, a od kwietnia do dzisiaj osiąga ok. 98,7% mocy maksymalnej.

Energia elektryczna wytworzona w biogazowni sprzedawana jest do sieci przesyłowej, zaś energia cieplna wykorzystywana jest na potrzeby własne biogazowni. Obecnie Adler Biogaz jest na etapie zakończenia prac projektowych dotyczących wykonania przyłącza do dystrybucji ciepła do sąsiadujących z biogazownią obiektów należących do Gospodarstwa Rolnego i czterech bloków wspólnoty mieszkaniowej.

Dzięki inwestycji planowane jest zasilanie w ciepłą wodę i ciepło bloków mieszkalnych, powierzchni biurowych i serwisowych, kurników i suszarni. Dzięki temu biogazownia będzie mogła wykorzystywać nadwyżkę ciepła powstająca przy produkcji prądu.

Jak działa biogazownia?

- Substrat w postaci gnojowicy bydlęcej, kiszonki z kukurydzy i obornika z dodatkiem wody w szczelnych komorach fermentacyjnych, w temp. 38-43 stopni Celsjusza ulegają procesowi fermentacji beztlenowej w wyniku której wydzielany jest biogaz, który zbiera się nad powierzchnią substratu - pod foliowymi kopułami – tłumaczy Helena Paszko, kierownik biogazowni. - Po odpowiednim uzdatnieniu (odwadnianie, odsiarczanie, chłodzenie) jest on spalany w agregatach kogeneracyjnych, produkujących energię elektryczną i ciepło - dodaje. – Z przefermentowanego wsadu, oprócz biogazu pozostaje do wykorzystania wartościowy ekologiczny nawóz organiczny, pozbawiony charakterystycznego „zapachu” jaki ma obornik czy gnojowica.

Około 30 - 35 m3 substratu jest codziennie przepompowywanego ze zbiornika pierwszego do drugiego i ze zbiornika drugiego do zbiornika pofermentacyjnego. Inwestycja Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 1 MW w Rybołach została dofinansowana z regionalnego programu operacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosiła niemal 12,3 mln zł z czego ponad 4 mln zł pochodziło z funduszy UE, a prawie 734 tys. zł z budżetu województwa podlaskiego.

Zwrot poniesionych kosztów możliwy będzie po około 5 latach. Wszystko jednak zależy od nowej ustawy OZE.

Ciekawostki:

Do chwili obecnej, tj. do końca sierpnia 2014 roku Biogazownia Ryboły wyprodukowała łącznie 4 532 megawatogodziny prądu o łącznej wartości ok. 800 tys. złotych netto.

Dzienne "karmienie" 37 ton kiszonki z kukurydzy i 3 tony obornika drobiowego 1 godzina pracy biogazowni w Rybołach daje 1 MWh energii elektrycznej

Na 1 MWh zużywanych jest 480 m3 biogazu Na produkcję 1 MWh zużywanych jest 1,6-1,8 ton kiszonki z kukurydzy Dzienna produkcja biogazu: ok. 11 000 -11 600 m3 biogazu Dzienna produkcja energii elektrycznej 23-24  MWh

Tomasz Sikorski, Adler Biogaz (1024x738)

DSC_0782 (1024x562)

DSC_0106 (1024x605)

DSC_0772 (1024x681)

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…