Kiedy i gdzie odbędzie się w tym roku NAJWIĘKSZE zgromadzenie rolników z całej Polski, czyli III edycja Mistrzów Pola?

W skali globalnej zbiory kukurydzy osiągają najwyższy poziom w porównaniu do innych upraw. To roślina o wielu zastosowaniach i dużym znaczeniu dla rozmaitych branż. W Polsce w ostatnich latach jej popularność i areał znacząco rosną, a to za sprawą wysokiego plonowania i zazwyczaj korzystnych cen uzyskiwanych za ziarno.

Tegoroczne siewy kukurydzy są już zakończone. Początkowo warunki pogodowe nie sprzyjały wczesnemu rozpoczęciu zasiewów, ale ich poprawa pod koniec kwietnia znacznie poprawiła sytuację i umożliwiła sprawne ukończenie siewu nasion.

Uzyskiwanie wysokich wydajności mlecznych i ciągłe zwiększanie efektywności produkcji mleka determinowane jest przez wiele czynników. Najważniejsze z nich to potencjał  genetyczny stada, warunki jego utrzymania oraz sposób żywienia zwierząt.

Priorytetem hodowców kukurydzy jest uniezależnienie wysokości plonowania od zmiennych warunków atmosferycznych. Coraz częściej mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi, które negatywnie wpływają nie tylko na wysokość, ale i jakość plonu.

2021 rok był wyjątkowo korzystny dla producentów kukurydzy. Mimo wysokich kosztów, jakie ponosili plantatorzy na suszenie ziarna, auprawa okazała się wyjątkowo rentowna.

Sezon uprawy kukurydzy jest już prawie zakończony. Na polach pozostały tylko nieliczne plantacje, które z różnych powodów nadal czekają na zbiór.

Zbliżają się zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku wyznaczenie optymalnego terminu sprzątnięcia roślin z pola nie będzie łatwym wyzwaniem.

Strona 1 z 11

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…