Wiodącym tematem tegorocznego Business Forum Prezydencji Cogeca, które zostało zorganizowane 28.11.18r. w Brukseli, były kwestie dynamiki rynku ekologicznego w Unii Europejskiej. Omówiono także rolę spółdzielni rolno-spożywczych, które  dostosowują i będą dostosowywać swoje możliwości produkcyjne do wzrastającego popytu.

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio ma na celu rozwój rynku żywności bio w Polsce oraz uświadamianie konsumentów. Koalicję powołano pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Największymi wytwórcami eko produktów rolnych są południowe kraje Europy – łącznie mają prawie 45% wszystkich upraw organicznych w UE. Polska ma wielki potencjał zarówno na wzrost produkcji żywności ekologicznej, jak i na wzrost eko konsumpcji. Możliwości te zostają wciąż niewykorzystane.

Fundacji AgriNatura oraz Społeczny Instytut Ekologiczny otrzymały od Fundacji Carrefour granty na wsparcie projektów z zakresu polskiego rolnictwa ekologicznego. Łączna wartość grantów wynosi prawie 185 000 EUR.

Portal jemyeco.com tłumaczy różnice pomiędzy rolnictwem ekologicznym a konwencjonalnym. Zasadniczą różnicą z punktu widzenia konsumenta jest stosowanie różnorodnych związków chemicznych mających na celu optymalizację plonów.

Fundacja AgriNatura otrzymała grant Fundacji Carrefour na projekt „Demokratyzacja BIO”, którego celem jest pomoc rolnikom ekologicznym w rozwoju towarowej produkcji warzyw.

Oszuści rozpowszechniają wśród rolników ekologicznych informacje o rzekomym powstaniu Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości 280 zł za wpis do tego rejestru.

W dniu 18 lipca br. odbyło się sympozjum pn. „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”, na którym minister rolnictwa przedstawił główne założenia jakie będzie realizowało Ministerstwo w najbliższym czasie.

Strona 3 z 4

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…