Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie bezzwrotnej premii w wysokości 100 tys. zł. Wnioski można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw" można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu zatrzymali kolejne dwie osoby w głośnej aferze łapówkarskiej w poznańskiej ARiMR.

Rolnicy mają niespełna miesiąc na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020.

O kolejności przysługiwania pomocy finansowej na „Modernizację gospodarstw rolnych” decydować będzie m.in. uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycje zmian dotyczące przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Wprowadzana zmiana umożliwia rolnikom wliczenie do kosztów kwalifikowanych koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a nie jak dotychczas, od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Poszkodowani właściciele gospodarstw rolnych, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, muszą poinformować ARiMR o tym, że w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy.

Strona 4 z 5

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…