Stosowane preparaty BAYER w Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle 2017r.- jak działają?

09 sierpień 2017
(0 Głosów)
Autor 

Na górnym Śląsku w Chechle, w gospodarstwie Państwa Sładków można było zobaczyć jak działają preparaty firmy Bayer. Koncern od dwóch lat prowadzi tam Centrum Doradztwa Technicznego (CDT) na glebach  trzeciej i czwartej klasy bonitacyjnej, jednak zdarzają się też słabsze - klasy piątej.

CDT o powierzchni 12 ha pełni funkcję szkoleniową, jak również pokazową. Dużą część powierzchni wykorzystuje się również do prowadzenia doświadczeń odmianowych oraz pestycydowych o charakterze rejestracyjnym.

W tej lokalizacji w sezonie 2017 przewidzianych jest 1788 poletek. Mnogość różnych typów prowadzonych doświadczeń czyni to miejsce unikatowym na mapie Górnego Śląska.

 

Dużo fotografii do obejrzenia  jest w Galerii -> klikam

 

Herbicydy i fungicydy stosowane jesienią i wiosną w zbożach

 

Na plantacji pokazowej porównano działanie herbicydów, stosowanych  jesienią  i wiosną w pszenicy ozimej.

Najlepsze rezultaty otrzymano przy stosowaniu wczesnych zabiegów jesiennych preparatami Komplet 560 S.C. i Expert Met 56 WG, które wcześnie wyeliminowały konkurencję chwastów. Komplet utrzymał plantację wolną od chwastów aż do tej pory, a Expert Met skutecznie zlikwidował miotłę zbożową oraz ograniczył rozwój chwastów dwuliściennych.

Wykonano dodatkowo zabieg wiosną herbicydem Sekator 125 OD w celu wyeliminowania pozostałych chwastów dwuliściennych. Komplet i Expert Met dodatkowo wykorzystywane są do zwalczania miotły zbożowej uodpornionej na herbicydy z grupy sulfonylomoczników. Ze względu na odmienny mechanizm działania są one cennymi preparatami do rotacji w celu zapobiegania powstawaniu odporności.

Wiosną z dobrymi rezultatami zastosowano kompleksowe rozwiązanie problemu chwastów herbicydem Huzar Activ 387 OD oraz mieszaninę zbiornikową Puma Uniwersal 069 EW wraz z Sekator 125 OD, co dobrze sobie radzi z uodpornioną miotłą zbożową.

W jęczmieniu ozimym głównym terminem zwalczania chwastów jest jesień, dlatego też zastosowano herbicyd Komplet.

Do ochrony przed chorobami w pszenicy ozimej wykorzystano dwa koncepty ochrony fungicydowej: Fusaro Xpro i Univo Xpro, oparte na fungicydach z grupy karboksyamidów i strobiluryn. Univo Xpro polecane jest na plantacje z właściwą agrotechniką i zmianowaniem na stanowiska z silną presją septorioz, rdzy i mączniaka oraz tam, gdzie występuje silna presja chorób wczesną wiosną i widoczne są już objawy chorobowe, np. mączniaka prawdziwego.

Dzięki bardzo dobremu działaniu interwencyjnemu Boogie Xpro, zastosowanemu w terminie T1, rozwój chorób został zahamowany. Drugi zabieg w terminie T2 wykonano fungicydem Fandango 200 EC.

Fusaro Xpro polecany jest na plantacje z silną presją fuzarioz, chorób podstawy źdźbła, brunatnej plamistości liści i z mniejszym nasileniem mączniaka prawdziwego. Koncept Fusaro Xpro przydatny jest na polach o uproszczonej agrotechnice i  zmianowaniu. Pierwszy zabieg w terminie T1 wykonano nowym fungicydem Delaro 325 S.C., który zabezpieczył plantację przed rozwojem patogenów. Drugi zabieg w terminie T2 wykonano nowym fungicydem  Variano Xpro 190 EC, który - dzięki połączeniu trzech substancji aktywnych z grupy karboksamidów, strobiluryn oraz triazolintionów - zwalcza bardzo szerokie spektrum patogenów oraz wpływa pozytywnie na plonowanie.

Oba programy ochrony wykazały wysoką skuteczność i długotrwałe działanie ochronne. Ochrona fungicydowa jęczmienia ozimego prowadzona jest przy użyciu Fusaro Xpro, gdzie bardzo dobrze sprawdzają się dawki 0,8 l/ha Delaro i 1,2 l/ha Variano Xpro.

 

Zabiegi wiosenne i jesienne w uprawie rzepaku

 

Technologia ochrony rzepaku ozimego w CDT Chechło prowadzona jest z założeniem pełnej kontroli chorób grzybowych i szkodników przez cały okres wegetacyjny. Okres ten dzielimy na  dwa główne etapy: jesienny i wiosenny. Stąd w programie do jesiennej ochrony plantacji zastosowano Decis Mega 50 EW do zwalczania pchełki rzepakowej, która wystąpiła na młodych roślinach rzepaku.

Do prawidłowego przygotowania plantacji i jej dobrego przezimowania niezbędna jest ochrona przed chorobami grzybowymi (sucha zgnilizna, mączniak, czerń krzyżowych) oraz wykształcenie silnego systemu korzeniowego.

Specjalistą w tym zakresie jest fungicyd Tilmor 240 EC, który został zastosowany w dawce 0,75 l/ha w fazie 5-6 liści rzepaku.

Zabiegi wiosenne zostały skoncentrowane na szybkiej regeneracji roślin rzepaku po zimie. Ponownie zastosowano preparat Tilmor 240 EC, ale już w dawce 1l/ha, co nie tylko ochroniło rzepak, ale w wyjątkowy sposób - dzięki zawartości priotiokonazolu - wspierało proces regeneracji roślin po okresie przezimowania.

Kolejnym krokiem było zwalczanie słodyszka rzepakowego insektycydem Proteus 110 OD w dawce 0,6 l/ha, którego naloty nieznacznie przekroczyły próg szkodliwości.

Niespodziewany powrót zimy w okresie początku kwitnienia wywołał dodatkowy stres, dlatego konieczne okazało się jak najszybsze wykonanie zabiegu „na kwiat‘’. Zastosowano fungicyd Propulse 240 SE w dawce 1l/ha w celu ochrony przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych oraz zabezpieczenia uszkodzonych części roślin z powodu dużej ilości śniegu przed infekcjami grzybowymi.

Z powodu silnego nasilenia pryszczarka kapustnika ochronę plantacji rzepaku w Chechle zakończono insektycydem Biscaya 240 OD w dawce 0,3 l/ha, polecanym szczególnie do zwalczania szkodników łuszczynowych.

 

 

Najnowsze odmiany rzepaku firmy Bayer

 

Oprócz ochrony na poletkach rzepaku prezentowane są najnowsze odmiany rzepaku firmy Bayer.

Pod marką InVigor Bayer wprowadza na rynek nowe odmiany mieszańcowe rzepaku jarego oraz ozimego, które charakteryzują się najlepszymi parametrami, np. bardzo wysokim plonem czy doskonałą zimotrwałością.

Pierwszym mieszańcem ozimym z tej grupy, który pojawił się sprzedaży w ubiegłym roku, był InV1022. Jego największą zaletą jest bardzo wysokie plonowanie w przeróżnych warunkach klimatyczno-glebowych. Wyniki plonowania COBORU (2014-2016) to 115% wzorca. Poza tym, że odmiana b. dobrze znosi trudne warunki zimowe, posiada mocne zdolności regeneracyjne.

InV1165 jest najnowszą odmianą mieszańcową rzepaku ozimego w ofercie firmy Bayer. Został on zarejestrowany w 2017 roku w Polsce. Plonowanie na poziomie 116% wzorca w latach 2015-2016 plasuje go w ścisłej czołówce najlepiej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Bardzo dobry wigor jesienny oraz przydatność na różne typy gleb, w tym również gleby mozaikowe sprawia, że może być on z powodzeniem uprawiany nawet w trudniejszych warunkach. Bardzo mocną stroną tej odmiany jest jej zimotrwałość - 7% martwych roślin po zimie 2015-2016 zapewnia mu 2. pozycję w rankingu odmian, które najlepiej przezimowały w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

Kolejną odmianą z grupy InVigor, wprowadzaną na nasz rynek w br., jest InV1024. Doskonała zimotrwałość, wysokie zaolejenie, podwyższona tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (zawiera gen Rlm7) to zalety, które z pewnością przekonają rolników do tego mieszańca.

 

Trzy warianty ochrony w uprawie kukurydzy

 

W technologii zwalczania chwastów w kukurydzy wiadomym jest, że czysty i bezkonkurencyjny start kukurydzy to potencjalnie maksymalny plon. Jednak różnice glebowe i klimatyczne powodują, że rolnik zmuszony jest do stosowania różnych metod i środków.

Dlatego w programach ochrony kukurydzy, realizowanych w Chechle w celu oceny ich skuteczności chwastobójczej, testowane są trzy warianty ochrony: przedwschodowy, powschodowy i wariant łączony: przed i powschodowy.

W wariancie przedwschodowym zastosowano herbicyd Adengo 315 SC w dawce 0,4 l/ha, 3 dni po siewie kukurydzy. Warunki wilgotnościowe gleby były optymalne, co zagwarantowało bardzo dobre zwalczenie chwastów już na starcie ich wzrostu. Wilgotna gleba jest także głównym warunkiem zabezpieczenia plantacji przeciwko zachwaszczeniu wtórnemu, ale ocena jeszcze przed nami.

Z kolei wariant powschodowy oparty jest na sprawdzonym i działającym w większym (niż Adengo) stopniu nalistnie herbicydzie Maister Power, zastosowanym w dawce 1,5 l/ha.

Należy pamiętać, że zabiegi powschodowe są bardzo skuteczne na chwasty już wzeszłe. Na plantacji w Chechle, Maister Power był aplikowany w fazie 3-4 liści kukurydzy, a chwasty znajdowały się w fazie 2-4 liści. Skuteczność chwastobójcza była bardzo dobra - szczególnie w odniesieniu do chwastów prosowatych i rdestów.

Wariant przed i powschodowy łączący korzyści obu rozwiązań, bardzo skutecznie zwalczył wszystkie chwasty, co potwierdza stan poletka doświadczalnego. W wariancie tym zastosowano w odniesieniu do fazy rozwojowej kukurydzy: przed-wschodowo Adengo 315 SC w dawce 0,2 l/ha oraz po-wschodowo w fazie 2 liści Maister Power w dawce 0,8 l/ha. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla gospodarstw, które organizacyjnie i technicznie mogą pozwolić sobie na wykonanie zabiegów w różnych terminach.

 

Stosowane mieszaniny w uprawie buraków cukrowych

 

W bieżącym roku powierzchnia uprawy buraków znacząco wzrosła do 220 tys. ha. Biorąc pod uwagę likwidację kwot produkcji i, co za tym idzie, minimalnej ceny skupu, jakość plonu buraków stanie się jeszcze ważniejsza dla rolnika niż dotychczas.

Doświadczenia herbicydowe  w burakach cukrowych, realizowane  są w oparciu o mieszaninę produktów: Betanal maxxPro  209 OD oraz  Metron 700 SC. Betanal maxxPro209 OD jest preparatem kompatybilnym z większością dostępnych na rynku  herbicydów, fungicydów i insektycydów.

W mieszankach do skutecznego odchwaszczania polecany jest z Metron 700 S.C. Mieszanina  Betanal maxxPro i Metron zwalcza większość chwastów dwuliściennych oraz  samosiewów rzepaku. Uzyskane wyniki (nie tylko z Chechła, ale również innych pól doświadczalnych Bayer) pozwalają rekomendować dawki Betanal maxxPro 1,25 l/ha  +  Metron 700 SC  1 l/ha do pojedynczego zabiegu.

W testowanych wariantach, w bieżącym sezonie herbicydy stosowano w trzech zabiegach nalistnych. W odwiedzanej lokalizacji zaobserwowano dużą presję ze strony mszyc. Skuteczna ochrona plantacji wymagała aż dwóch oprysków insektycydowych do tej pory. W zależności od warunków poleca się rolnikom stosowanie Decis Mega 50 EW lub Proteus 110 OD.

Metron 700 SC to skuteczny i  wysoce bezpieczny dla chronionych roślin preparat, zawierający w swoim składzie metamitron w ilości 700 g w 1 litrze. Dopuszczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym. 

Skuteczne działanie nowej zaprawy

 

Jak co roku, zapraszamy do ogródka zaprawowego. To nie tylko miejsce na przerwę w trakcie zwiedzania pól doświadczalnych Bayer, ale również miejsce, gdzie można obserwować objawy chorób zwalczanych przez zaprawy.

W normalnych warunkach rolnik, wysiewający zaprawione ziarno, nie powinien móc obserwować głowni pylącej  czy głowni zwartej. Na poletkach (kontrolnych) z doświadczeniami zaprawowymi w pszenicy można jeszcze zauważyć brak wyrównania łanu, wyraźnie brzydkie rośliny tam, gdzie badanym czynnikiem było zapobieganie porażeniu fuzariozą.

Tegoroczne doświadczenia pokazują skuteczność działania preparatu Redigo Pro 170 FS. To nowa zaprawa Bayer, która od przyszłego sezonu zastąpi Lamardor 400 FS.


Ochrona bioróżnorodności

 

Na plantacjach pokazowych Bayer promuje ochronę owadów pożytecznych przy pasach kwietnych i pszczelich hotelach, które są bazą pokarmową i siedliskiem dla fauny zapylaczy.

Tegoroczny temat programu Bayer „Grunt to Bezpieczeństwo” – czyli „Bioróżnorodność: woda źródłem wszelkiego życia” - jest obecny na plantacjach pokazowych. Ponad 2/3 zanieczyszczeń wód środkami ochrony roślin pochodzi z tzw. zanieczyszczeń punktowych.  Mogą one powstać przy nieostrożnym manipulowaniu stężonym środkiem ochrony roślin lub myciu opryskiwacza w nieodpowiednim miejscu.

Ochrona bioróżnorodności poprzez ochronę wód w gospodarstwie obejmuje m.in. dwa rozwiązania technologiczne. Phytobac to urządzenie do likwidacji cieczy po myciu opryskiwacza.

Urządzenie easyFlow, wprowadzane w tym roku na rynek przez firmę Agrotop i Bayer, to tzw. system zamkniętego transferu. Umożliwia on przelanie środka ochrony roślin z handlowego opakowania do opryskiwacza bez kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym.

 

Fotografie z poletek Centrum Doradztwa Technicznego - Chechło (górny Śląsk) w gospodarstwie Państwa Sładków

Więcej fotografii do obejrzenia w Galerii -> klikam

 

DSC 0715DSC 0798DSC 0816DSC 0904DSC 0801

 

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…